Wyrejestrowanie samochodu – co musisz wiedzieć?

Wyrejestrowanie samochodu w urzędzie.

Każdy samochód znajdujący się na terenie Polski musi być zarejestrowany. W 2020 roku zmianie uległy przepisy, które nakładają kary administracyjne na osoby, które nie dokonały obowiązku rejestracji lub wyrejestrowania. Sytuacja dla danego pojazdu musi zostać zaktualizowana w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni od zmiany właściciela pojazdu. Jak wyrejestrować samochód i co grozi nam za nie wykonanie tego obowiązku?

Kto musi wyrejestrować samochód?

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu powinien złożyć dotychczasowy właściciel lub współwłaściciele, jeżeli stracili oni prawo własności do danego samochodu. Chodzi tutaj przede wszystkim o zawarcie umowy kupna-sprzedaży, czyli sprzedanie auta. Wyrejestrować pojazd powinno się także w przypadku kradzieży samochodu. Jeżeli samochód nam skradziono, a w odpowiednim czasie nie odzyskamy go, należy wówczas wyrejestrować auto. Wyrejestrowanie samochodu jest także konieczne, jeśli trwale utracimy pojazd i mamy na to dokumenty. Nie chodzi tutaj o zmianę w zakresie prawa własności i sprzedaż. Ale na przykład nieszczęśliwy wypadek, kiedy auto ulegnie spaleniu. W tej sytuacji nie utraciliśmy prawa do własności, nie mniej pojazd został zupełnie i raczej trwale uszkodzony.

Wyrejestrowanie samochodu jest konieczne, jeśli pojazd będzie zarejestrowany za granicą lub po prostu tam został sprzedany. Jeżeli nastąpiło zniszczenie pojazdu za granicą, konieczne będzie również zgłoszenie tego w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Jednak najczęściej powodem wyrejestrowania samochodów jest oddanie ich w miejsce, gdzie jest punkt zbierania odpadów, czyli przejęciu niekompletnego pojazdu lub kompletnego przez zakład specjalizujący się w kasacji. Przedsiębiorstwa takie zbierają stare i zniszczone samochody, oraz prowadzą ich demontaż, oraz złomowanie. Wyrejestrować należy także pojazd wycofany z obiegu, jeżeli jego producent wystosuje takie oświadczenie.

Kobieta trzymająca model auta.

Podsumowując, samochód wyrejestrowujemy kiedy:

  • sprzedamy go
  • ktoś dopuści się kradzieży pojazdu należącego do nas
  • nastąpi utrata lub zniszczenie pojazdu w sposób trwały
  • zarejestrujemy lub sprzedamy auto za granicą
  • oddamy auto do stacji demontażu
  • wycofano auto z obiegu

Ile czasu mamy na wyrejestrowanie samochodu?

Wyrejestrowanie auta wprowadzone zmiany w zakresie prawa nakazują w ciągu 30 dni. Oznacza to, że w momencie otrzymania umowy o zbyciu pojazdu musimy złożyć wniosek o wyrejestrowanie. Dokumenty, które składamy, różnią się w zależności od przyczyn, po zaistnieniu których musimy wyrejestrować pojazd. Na pewno konieczne będzie oddanie tablic rejestracyjnych. Dowód rejestracyjny, karta pojazdu także są konieczne do zwrotu. W poszczególnych sytuacjach potrzebne jest zaświadczenie potwierdzające, że samochód został wycofany z obiegu (oświadczenie producenta) lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu przez stację demontażu. Jeżeli nastąpiła utrata pojazdu na wskutek pożaru, straż pożarny wyda oświadczenie, że takie zdarzenie miało miejsce. W tym przypadku jest również konieczny dowód wpłaty na rzecz gminy.

Od złożenia wniosku urząd ma 30 dni na rozpatrzenie go. Jeśli jednak sprawa jest szczególnie skomplikowana, na wydanie decyzji możesz czekać do 2 miesięcy od momentu kiedy złożysz każdy niezbędny dokument. Jeśli wydział komunikacji twojego starostwa powiatowego nie rozpatrzy wniosku pozytywnie, masz 14 dni, na wzniesienie odwołania. Pamiętajmy, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Złożenie wniosku do wyrejestrowania pojazdu kosztuje 10 zł, opłatę należy zrobić w kasie urzędu lub online jeszcze przed złożeniem wniosku. W momencie samego wyrejestrowania należy mieć dokument potwierdzający dokonanie takiej opłaty.

Kto musi dokonać wyrejestrowania samochodu?

Wyrejestrowania auta powinni dokonać wszyscy wspólnicy. Jeżeli nie jest to możliwe, należy wyznaczyć pełnomocnika i wyposażyć go w niezbędne upoważnienia. Wyrejestrowanie pojazdu jest mniej skomplikowane, jeżeli jest jeden właściciel, a samochód został po prostu sprzedany na terenie Polski. Wtedy wystarczy jeżeli wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złoży jedna osoba, a jako dokument potwierdzający przedstawi umowę kupna – sprzedaży. Nie są wówczas potrzebne tablice rejestracyjne, ani zaświadczenia z punktu zbierania odpadów. Przy wyrejestrowaniu takiego pojazdu, dowód rejestracyjny także nie jest wymagany, ponieważ otrzymał go nowy właściciel. Zapewne kartę pojazdu także już mu przekazaliśmy.

Mężczyzna z dokumentami o wyrejestrowanie samochodu.

Sprzedaż – wyrejestrowanie samochodu i co poza tym będziesz musiał zrobić?

W czasie sprzedaży samochodu jeszcze przed zgłoszeniem tego do wydziału komunikacji pamiętaj, aby przekazać nowemu właścicielowi polisę OC. Nowy właściciel zadecyduje, czy lepiej opłaca mu się pozostać przy Twojej polisie, czy złoży z niej wypowiedzenie i sam wybierze inną ofertę z ubezpieczeniem. Koniec na własność posiadania pojazdu, nie oznacza, że otrzymamy zwrot za niewykorzystany czas obowiązywania polisy. Stanie się tak, tylko w przypadku, kiedy nowy właściciel zrezygnuje z niej. Jedyne co Ty musisz zrobić, to zgłosić sprzedaż do ubezpieczyciela, aby nie brać współodpowiedzialności za ewentualne szkody, wykonane sprzedanym samochodem. Czas, jaki masz na zgłoszenie sprzedaży ubezpieczycielowi to 14 dni.

Niezależnie jaki jest powód zmiany w zakresie prawa własności do pojazdu lub wycofania pojazdu z obrotu, musimy pamiętać, aby w odpowiednim czasie dokonać wyrejestrowania go. W przypadku zaniechania tego obowiązku Starosta ma prawo nałożyć na nas opłatę administracyjną, która może wynieść nawet 1000 zł. Weźmy pod uwagę także fakt, że w okresie pandemii niektóre wydziały komunikacji działają mniej sprawnie, więc warto zająć się wyrejestrowaniem auta najszybciej jak to możliwe. Inne z kolei prowadzą takie sprawy także online, więc w tym przypadku wyrejestrowanie powinno być dość sprawne.