Umowa darowizny samochodu – wzór z omówieniem

Umowa darowizny samochodu wzór.

Przychodzi moment w życiu każdego kierowcy, kiedy stać go na zmianę samochodu. Z reguły zmieniamy auta na lepsze i nowsze. Gratuluje. Pozostaje pytanie co zrobić z poprzednim samochodem? Oczywiście możemy go sprzedać, ale jeśli mamy kogoś wśród najbliższych, któremu nasze auto może się przydać, możemy mu je podarować. Pamiętajmy jednak, że darowizny samochodu nie należy dokonać tylko poprzez wręczenie kluczyków. Konieczne jest spisanie umowy darowizny oraz odpowiednie zgłoszenie do Urzędu Skarbowego. Jednak spokojnie, to nic skomplikowanego. Po przeczytaniu poniższego tekstu wszystko będzie jasne.

Komu możemy dokonać darowizny samochodu?

Samochód możemy tak naprawdę przekazać każdemu. Regulacje w tym zakresie głosi Kodeks cywilny. Sprawa może dotyczyć osób spoza rodziny, członków rodziny lub organizacji pożytku publicznego. Darczyńca bezpłatnie przekazuje świadczenie na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Przepisy zobowiązują darczyńcę i obdarowanego do sporządzenia umowy darowizny samochodu. Nie ma konieczności spisywania jej w formie aktu notarialnego. Wystarczy, że umowa darowizny zostanie spisana w dwóch egzemplarzach i podpisana przez każdą ze stron.

Elementy umowy darowizny samochodu – wzór do pobrania

Pod niniejszym artykułem znajduje się umowa darowizny samochodu – wzór, który omawiamy. Korzystając z niego, masz pewność, że zawarte zostały wszystkie niezbędne elementy. Każda umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • miejsce i datę spisania
 • dane darczyńcy (imię nazwisko, PESEL, nr i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz stopień pokrewieństwa z obdarowanym)
 • obdarowanego (imię nazwisko, PESEL, nr i serię dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz stopień pokrewieństwa z darczyńcą)
 • pojazdu (markę i model, pojemność, rok produkcji, VIN i nr rejestracyjny)
 • oświadczenie darczyńcy, że jest właścicielem wspomnianego pojazdu
 • określenie, w jakim ułamku zostaje przekazana część samochodu (czy samochód przekazuje w całości czy np. 1/2 części)
 • informację, że obdarowany przyjmuje przekazaną mu część darowizny samochodu
 • kwotę wartości samochodu, którą potwierdzają obie strony
 • oświadczenie darczyńcy, że samochód jest wolny od obciążeń i praw osób trzecich
 • adnotację, że mają tu zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz że ewentualne spory będzie rozstrzygać odpowiedni sąd powszechny
 • na koniec konieczna jest informacja o sporządzeniu umowy w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Kobieta w aucie.

Umowa darowizny samochodu nie jest skomplikowaną umową. Należy jednak pamiętać, aby wypełnić cały wzór umowy, ze wszystkimi rubrykami. Stopień pokrewieństwa jest istotny, ze względu na podatek od darowizny, który w niektórych przypadkach trzeba będzie złożyć do urzędu skarbowego (o tym szerzej w dalszej części). Część przekazanego pojazdu także jest istotna. Jeżeli jest jeden właściciel, sprawa jest prosta, ponieważ darowizny dokonuje on sam na wybraną osobę. Jeżeli natomiast auto jest współwłasnością, a obaj właściciele chcą je przekazać osobie trzeciej, to każdy z darczyńców spisuję umowę darowizny z określeniem 1/2 części własności auta. Przekazania przedmiotu nie powinniśmy dokonywać, jeżeli auto jest obciążone jakimiś zobowiązaniami, np. kredytem pod zastaw.

Podatek od darowizny samochodu

Z kosztów podatkowych zwolniony jest darczyńca. To czy obdarowany zapłaci podatek, zależy od wartości auta i stopnia pokrewieństwa. Ustawa o spadkach i darowiznach wydziela trzy grupy podatkowe w przypadku podatku od darowizny. W zależności od pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego wyznacza się stawkę procentową podatku względem wartości samochodu oraz kwotę wolną od podatku.

Grupy podatkowe i kwota wolna od podatku

W przypadku GRUPY I mówimy o najbliższych członkach rodziny, takich jak małżonek (tylko obecny), syn, córka, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, wnuk, prawnuk, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięciowie i synowe. Kwota wolna od podatku dla tej grupy wynosi 9637 zł. Powyżej tej kwoty, będziemy musieli odprowadzić podatek w wysokości 3%.

Przy GRUPIE II obowiązek podatkowy dotyczy bratanków, siostrzenic, wujków, cioci, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków wnuków i prawnuków. W ich wypadku zwolniona z podatku jest darowizna do kwoty 7276 zł, a podatek powyżej tej kwoty wynosi minimum 7%.

Ostatnia grupa podatkowa to GRUPA III. Zaliczamy do nich znajomych, przyjaciół, kolegów, osoby spoza rodziny oraz dalszych członków rodziny, jak kuzynostwo, rodzinę ojczyma czy rodzinę macochy. Przyznana im kwota wolna od podatku w przypadku darowizny to 4902 zł. Powyżej tek kwoty stawka podatku wynosi minimum 12%.

Prawo zwalnia z obowiązku podatkowego od darowizny (niezależnie od wartości rzeczy darowanej) najbliższe pokrewieństwo: żonę, męża, syna, córkę, wnuka, prawnuka, ojca, matkę, dziadków, rodzeństwo, macochę, ojczyma i pasierba.

Darowizna samochodu.

Obowiązek zgłoszenia darowizny do US

Obdarowany ma 6 miesięcy od daty na umowie na zgłoszenie darowizny do Urzędu. Należy zwrócić uwagę, na fakt, że przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku od darowizny należy wziąć pod uwagę każdą wartość podarowanego przedmiotu od darczyńcy w ciągu ostatnich 5 lat. Przykładowo jeżeli 4 lata temu dostaliśmy od wujka motor wyceniony na 5 tysięcy złotych, a teraz otrzymaliśmy samochód o wartości 6 tysięcy zł, musimy odprowadzić od nich podatek od darowizny, ponieważ łączna kwota wszystkich darowizn z 5 lat przekracza kwotę wolną od podatku (w tym przypadku jest to 7276 zł). Każdą darowiznę do US zgłaszamy na wniosku SD-Z2.

Powyższy opis pokazuje, że sporządzenie umowy darowizny samochodu nie jest zbyt skomplikowane. Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać to fakt, że taka umowa musi powstać i że w ciągu 6 miesięcy należy zgłosić fakt obdarowania do US. Zamieszczony poniżej wzór wraz z powyższym omówieniem ułatwi wam wszelkie formalności.

POBIERZ WZÓR UMOWY DAROWIZNY SAMOCHODU – TUTAJ!