Przeczytaj, czym jest wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej

Wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej - baner.

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe i z reguły opłacamy je na okres 1 roku. Co jednak w sytuacji, kiedy samochód sprzedajemy lub wyrejestrowujemy? Czy przysługuje nam wtedy zwrot zapłaconej kwoty składki, czy pieniądze bezpowrotnie przepadają? Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

Kiedy przysługuje Ci zwrot składki ubezpieczenia pojazdu?

Zwrot składek z polisy przysługuje nam zaledwie w kilku przypadkach, które zostały wyszczególnione w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Z jej treści możemy dowiedzieć się, że zakład ubezpieczeń może wypłacić nam część kwoty opłaconych składek, w przypadku:

  • sprzedaży pojazdu
  • wyrejestrowania pojazdu
  • trwałej utraty pojazdu
  • odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • braku rejestracji pojazdu do jazd testowych
  • uchyleniu decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu przez organ nadzorujący

W innym przypadkach zwrot części składek nie będzie możliwy.

Czy powinieneś złożyć wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej?

W celu ubiegania się o zwrot zapłaconej składki ubezpieczenia należy wypełnić odpowiedni formularz, w którym podamy przyczynę ubiegania się o zwrot polisy. Dodatkowo niektóre zakłady ubezpieczeń wymagają załączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego, np. zbycie auta lub jego złomowanie. Wzór formularza o zwrot składki można najczęściej znaleźć na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość również wymaga pisemnej formy.

Co więcej, jeżeli chcemy w miarę szybko otrzymać należny zwrot środków z ubezpieczenia, do dokumentów warto dołączyć oświadczenie, w którym poinformujemy ubezpieczyciela o chęci otrzymania pieniędzy za pośrednictwem konta bankowego. W tym celu w formularzu należy podać numer konta, nazwę banku oraz dane posiadacza rachunku.

Komplet dokumentów można do przesłać online lub tradycyjną pocztą. Każdy zakład ubezpieczeń informacje o adresie do korespondencji oraz adresie e-mail umieszcza na stronie internetowej, oraz w korespondencji z ubezpieczonym.

Jak obliczyć wysokość kwoty do zwrotu?

Jeżeli zastanawiasz się, jaką kwotę zakład ubezpieczeń zwróci na Twoje konto, to możesz to obliczyć w dość prosty sposób. Zakład ubezpieczeń rozliczy się z Tobą za każdy dzień niewykorzystanej ochrony z tytułu ubezpieczenia OC. W przypadku, kiedy kwota składek ubezpieczenia wynosiła, np. 800 zł, koszt jednego dnia ochrony wynosi 2,19 zł. Jeżeli składamy wniosek o zwrot kwoty za pozostałe 100 dni ubezpieczenia, to kwota do zwrotu wyniesie 219 zł.

Para pisze wniosek o zwrot składki ubezpieczeniowej.

W jakim terminie ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki?

Okres oczekiwania zwrotu nadpłaconych składek polisy będzie zależeć od kilku czynników, np. wewnętrznych procedur zakładu ubezpieczeń, terminu wpłynięcia wniosku oraz od sposobu wypłaty zwracanych środków. Jednak zgodnie z obowiązującym prawem po wpłynięciu wniosku ubezpieczyciel musi dokonać zwrotu w terminie nieprzekraczającym 14 dni.

Zwrot składki po sprzedaży auta

W przypadku, kiedy sprzedajesz samochód, zwrot zapłaconych składek ubezpieczenia wynikających z zawartej umowy nie jest obowiązkowy. Przede wszystkim to Ty, jako zbywca pojazdu masz obowiązek przekazania polisy kupującemu. Nie ma na to wpływu czas, jaki został do zakończenia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym lub indywidualne ustalenia.

Twoim obowiązkiem jest w ciągu 14 dni od momentu sprzedaży pojazdu, poinformowanie ubezpieczyciela o tym fakcie. Możesz to zrobić, wysyłając odpowiedni wniosek online. Kiedy zatem przysługiwać Ci będzie zwrot? Kiedy nabywca auta wypowie umowę zakładowi ubezpieczeń. Może to zrobić w dowolnym momencie jej trwania. Na podjęcie decyzji nie ma ograniczonego czasu. Do niedawna sytuacja wyglądała nieco inaczej. Nabywca miał 30 dni na decyzję, czy chce kontynuować umowę.

W przypadku kiedy umowa zostanie wypowiedziana przez nowego właściciela, nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze za niewykorzystany okres zostaną automatycznie przelane na Twoje konto, w ciągu 14 dni.

Zwrot składki po wyrejestrowaniu auta

Nieco inaczej będzie wyglądać procedura otrzymania zwrotu środków za pojazd wyrejestrowany. Często dotyczy to samochodów, których stan techniczny nie pozwala na ich dalsze użytkowanie. Najczęściej są to auta bardzo stare lub po kolizjach drogowych. W takim przypadku należy przetransportować pojazd do punktu złomowania. Na miejscu samochód zostanie zezłomowane, a ty otrzymasz komplet dokumentów koniecznych do przedstawienia u ubezpieczyciela oraz odpowiedniego Wydziału Komunikacji.

Mężczyzna trzyma w dłoni dokumenty.

Dokumenty, które otrzymasz po zezłomowaniu, to:

  • zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu
  • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu

Dokumenty, które otrzymasz w Wydziale Komunikacji:

  • unieważnienie dowodu rejestracyjnego
  • unieważnienie karty pojazdu

Musisz jednak pamiętać, że o zwrot ubezpieczenia będziesz się mógł ubiegać dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności w Wydziale Komunikacji. Od momentu zezłomowania masz na to 30 dni. Podobnie procedura wygląda w przypadku wyrejestrowania auta z powodu jego trwałej utraty, np. w wyniku kradzieży.